Блокчейн ба криптовалют

Үйлчилгээний дэвшилтэт хайлт

Би блокчейн хөгжүүлэгч, NFT minting вэбсайт хөгжүүлэгч байх болно ...
Блокчэйн нь гүйлгээг найдвартай, ил тод байдлаар бүртгэдэг төвлөрсөн бус дижитал дэвтэр юм.*****нь аюулгүй байдлын үүднээс криптограф ашигладаг дижитал эсвэл виртуал валют бөгөөд...
тогтмол ханш
$ 300.00